Pravidlá sútaže 1. Súťaž organizuje spoločnosť webbit s.r.o. Staroslovanská 5 040 18 Košice - mestská časť Krásna, IČO 50512676, DIČ 2120369394, info@webbit.sk
 2. Súťaž trvá od 1.8.2018 do 10.9.2018
 3. Zapojiť sa môže každá fyzická osoba, ktorá má facebookový profil. Zapojiť sa nemôžu skupiny, ani stránky na Facebooku.
 4. Účastníkom súťaže sa stáva každý, kto pridá komentár k našemu príspevku vo forme fotografie alebo textu.
 5. Vylúčené zo súťaže sú skupiny, stránky, firmy a značky.
 6. Cena v súťaži je len jedna. Je ňou bezdrôtový reproduktor JBL.
 7. Celková hodnota ceny je 25 eur.
 8. Podmienkou pre získanie výhry je komentár vo forme fotografie alebo textovej odpovede.
 9. Výherca bude vybraný na základe usporiadetaľa, ktorý vyberie najkrajšiu fotografiu alebo komentár.
 10. Výherná fotografia alebo komentár bude pridaná/ý na našu Fb stránku webbit a výherca bude vyzvaný aby nás kontaktoval prostredníctvom správy na facebooku pre overenie či v skutočnosti jednáme s pravým výhercom.
 11. Po zaslaní emailu s kontaktnými údajmi bude balík odoslaný výhercovi do 3 pracovných dní.
 12. Výherca stráca nárok na výhru ak nás do 15tich pracovných dní nekontaktuje prostredníctvom správy na Facebooku.
 13. Súťaž môže byť predčasne ukončená alebo zrušená.
 14. Ochrana osobných údajov- osobné údaje sa počas priebehu súťaže od súťažiacich nevyžadujú. Na konci súťaže bude vybraný jeden výherca, ktorý bude prostredníctvom postu s jeho výhernou fotografiou alebo komentárom vyzvaný aby nás prostredníctvom správy na facebooku kontaktoval. Bude mu zaslaný email na ktorý nám zašle kontaktné údaje pre odoslanie zásielky s výhrou. Tieto údaje ďalej spracovávať nebudeme a budú vymazané z našej emailovej schránky.
 15. Spoločnosť Facebook voči výhercovi nemá žiadne záväzky.
 16. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.
 17. Do sútaže sa môžu zapojiť iba obyvatelia Slovenskej republiky.